Ajalugu

Uuendused läbi kolme sajandi.

Uddeholmi arenemine suurettevõtteks maailmaturul  algas rohkem kui 350 aasta eest. Alates ajast, mil Rootsis, Värmlandi maakonnas Stjärnfors’is, toodeti rauda esimest korda, on terved põlvkonnad sealseid oskustöölisi kaasa aidanud kaasaegsete toodete arengule, mida eksporditakse tööriistatööstuses kogu maailmas.

Meie ettevõtte tõeliseks edu pandiks oli ligipääs olulistele kohalikele loodusressurssidele nagu rauamaak, puusüsi ja vesi. Väikestest rikastusvabrikutest ja sepistustöökodadest 17. saj. lõpus kasvas Uddeholm terase, energeetika ja puidust toodete suurettevõtteks.

Täna, 300 aastat hiljem, on Uddeholmist saanud juhtiv tootearendaja, tootja ja tooraine tarnija tööriistatööstuses ja sellega seotud teenuste valdkonnas. Uddeholmi tooteid eksporditakse rohkem kui 100 erinevasse riiki kogu maailmas.

Ettevõtte esimene valutöökoda terase tootmiseks rajati  1668. a. Johan Karlström’i poolt Stjärnfors’is, mille nimeks sai Uddeholms Bruk (Uddeholmi tehas). Tehase asukoht ja rajamise ajastus oli suurepärane. Euroopas oli tekkinud suur nõudlus terase järgi ja Värmlandi maakonnas leidus rikkalikult nii rauamaaki kui metsamaterjali.

Juba päris algusaastatel otsis Uddeholm turgu välismaalt. Hoolimata pikast vahemaast välisturgudeni ja  sõja tõttu sageli tekkinud takistustest kaubanduses, kasvas ettevõte jõudsalt edasi.

1746.a. suri Uddeholmi omanik Bengt Gustav Geijer, jättes maha abikaasa Lovisa Tranea ja  nende üheksa last. Vältimaks ettevõtte lagunemist asus Lovisa firmat juhtima. Tema juhtimisel osteti juurde uut maad ja rajati uus terasetootmistehas. Nelja aasta pärast, kui ta suri, oli ettevõte tulevik igati kindlustatud. Tema neli vanemat poega jätkasid edukalt ettevõtte laiendamist. Juba 18. sajandi lõpul, kui algas tööstusrevolutsioon, oli Uddeholm muutunud tähtsuselt teiseks rauatootjaks Rootsis.

Turundusega tegeleva ettevõttena tänapäevamõistes pandi alus 150 aastat tagasi. 1843. a. viibis tehase direktor Erik Georg Danielsson  terve aasta Põhja-Ameerikas  ja   tegeles seal tellimusdokumentide vormistamisega. Tema reis osutus väga edukaks, mille tulemusena saadi mitmed tellimused ekspordiks. Klientide ja turu hea tundmine on jäänud siiani meie ettevõtte äristrateegia nurgakiviks.

1829. a.osteti terasetehas Munkfors’is. Tänapäeval tuntakse seda Uddeholmi riba-terase vabriku nime all (Uddeholm Strip Steel AB).
Hagfors’i terasetehas rajati 1873. a. Uus tehas arenes kiiresti ja juba 1882. a. ehitati uus valtsimistehas. Hagfors on aga siiani Uddeholmi tähtsaim tootmisüksus.

20. sajand tõi kaasa  palju muutusi. Rajades 1945. a. müügiga tegeleva firma ASSAB, Associated Swedish Steel AB, jõudis Uddeholm  paljude uute turgudeni. Nii oleme tugevalt esindatud uutes kiirelt arenevates piirkondades, eriti Kagu-Aasias.

Terase tootmisel tööriistatööstuses rakendatakse uusi tootmistehnoloogiad. Mitmel korral on Uddeholmis neid uuendusi esmakordselt katsetatud ja edasi arendatud, see on võimaldanud meil välja töötada uusi materjale.

70-80.aastatel konsentreerus meie ettevõte terase tootmisele tööriistatööstuse jaoks kui oma põhilisele ärivaldkonnale. Selles protsessi käigus müüdi ära osa metsadest.

1991.a. muutus Uddeholm osaks Austria  Böhler-Uddeholm kontsernist(Austria Böhler-Uddeholm Group).

2008.a. liituti VoestAlpine kontserniga.

Seadistamislahenduste ja- tehnoloogia ülemaailmne tarnija.

Uddeholm on turuliider tööriistaterase arendajana, tootjana ja keeruka kõrgkvaliteetse toodangu turustajana. Paari eduka aasta järel võib meie kaasaegset arenguetappi iseloomustada suurte investeeringute ja agressiivse strateegiaga.

Meie tehased laienevad ja muutuvad efektiivsemaks. Arendatakse ja juurutatakse uusi tootmistehnoloogiaid. Palju ressursse läheb uute turgude tarvis, luuakse uusi kohalikke müügifirmasid ja  tööriistade seadistamisega tegelevaid teenindusettevõtteid.

Käsoleval momendil on Uddeholmil olemas ülemaailmne müügivõrk. Meie kontseptsioonid tarneteeninduse, tehnilise abi ja lisaväärtuse kohta  teeninduses muudavad meie ettevõtte unikaalseks kogu turul. Ei ole teist terasetarnijat, kes globaalsel tasandil suudaks kliendisuhtluses meiega konkureerida.